Fjordfolk

Harpen og havet

Marie Nivel er utdannet lærer, musiker og naturpedagog. Hennes motivasjon er at hun tror på at ivaretakelse av naturen vil skje av seg selv når menneskene står i en levende og empatisk relasjon til naturmiljøet rundt seg. I sitt arbeid hjelper hun med å bygge opp denne relasjonen, tilstedeværelsen og forståelsen gjennom å veve kunnskap, lek, fortelling, naturopplevelser og musikk sammen slik at den styrker barnas forståelse for naturen og at de selv er en viktig del av den.

Marie har forsket på hvordan Friedrich Schiller sin filosofi om lek kan brukes som grunnlag i en undervisningspraksis. I tillegg bruker hun metoden «Coyote mentoring» som ble utviklet på 80-tallet ved Wilderness Awareness School i USA, ledet av Jon Young som er ekspert på naturbasert læring. Ideen bak «Coyote mentoring» er at læring skjer gjennom nysgjerrighet og undring. Naturen er den ultimate læremesteren: Naturpedagogen legger til rette gjennom erfaringsbaserte opplevelser i naturen, og ved at læringen oppstår gjennom lek og historiefortelling. Felleskapet er en viktig del av «Coyote mentoring»: I det vi deler fortellingene om våre opplevelser, øker kunnskapen i fellesskapet og derved respekten og empatien for hverandre. Visdommen i en gruppe er alltid større enn den er i den enkelte. På denne måten gjenspeiler fellesskapet i en skoleklasse, gruppe, eller en «stamme», visdommen i naturens store vev, som er selve økosystemet.

Marie har nylig gitt ut sin første CD som kan kjøpes digitalt her: https://marienivel.bandcamp.com/releases

Ønsker du en fysisk CD kan du skrive direkte til: marienivelharp@gmail.com


Thomas Haraldseid, postdoktorNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Jeg vokste opp på Hommersåk i Sandnes kommune, med kysten som en viktig del av mitt hverdagslandskap. Jeg har utdannelse i markedskommunikasjon, friluftsliv/naturbasert reiseliv, fagbrev som kobber & blikkenslager, og fagutdannelse i musikk- og lydproduksjon. I 2020 fullførte jeg en doktorgrad ved institutt for landskapsarkitektur, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Doktorgradsavhandlingen omhandlet omstilling og kreative stedsutviklingsprosesser i små kystsamfunn i nord, med Vardø i Finnmark som eksempel. Her utforsket jeg nye former for stedlig engasjement og hvordan en årlig fuglefestival og arbeid med lokale skoleplaner bidro til økt kunnskap om regionens rike fugleliv, og hvordan kunst i stedsutvikling bidro til håp og handlekraft i byutviklingen. Jeg deltok i dialogbaserte prosesser om mulige fremtider i Vardø, og jeg deltok på et kunstprosjekt på Kolahalvøya i Russland som omhandlet folks hverdagslandskap og omstillingsprosesser i kystsamfunn tilknyttet det arktiske landskapet.

Jeg er nå engasjert i en postdoktorstilling ved institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU, der jeg skal forske videre på samarbeidsdrevet planlegging, stedsutvikling, eksperimenterende handlingsrom og kunst i lokal samfunnsutvikling, og nye former for deltagelse. I forskningen er jeg blant annet interessert i hvordan samspill mellom mennesker og den mer-enn-menneskelige naturen i kystlandskap, i større grad kan bringes inn som en del av diskusjonene om deltagelse i stedsutvikling. Derfor skal jeg også følge Fjordskolen sin multiartslige stedsutvikling ved Ormsund og Nedre-Bekkelaget.

Lenker til artikler:

Artikkel om sosial kreativitet i stedsutvikling: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00291951.2020.1716844