HVEM VI ER

Vår visjon

Vi i Oslo Fjordskole utvikler barn og unges innsikt og empati for marin natur, vekker håp og varig engasjement, og frigjør handlekraft for en bedre verden. 


Vår motivasjon

  • Vi er organisasjoner, miljøer og enkeltindivider med stort engasjement for naturen og klima, og vann spesielt.
  • Vi er bekymret for Oslofjorden. Fjordsystemet klarer ikke å holde artene som bor der med mat. Og det er vi som har slitt den ut.
  • Vi vil gjøre en forskjell og vi vil samle oss rundt å skape en praktisk læringsarena for barn og unge i, ved og på Oslofjorden.
  • Vi mener at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, har rett til  tilgang til fjorden, vanntilvenning og vannglede og kunnskap om fjorden.

Små steg med store resultater

Oslo Fjordskole er et nyetablert ideelt selskap som bygger en aktiv arena for ulike aktiviteter for barn og unge primært, men også voksne i og ved Oslofjorden. Den har lokaler hos Fjordtunet på Bekklagstunet. Ormsund er en perle og har en unik og attraktiv fysisk plassering ved Oslofjorden med fasiliteter og lett tilgang til fjæresona.

Etter fire å med frivillig arbeid gjennom Fjordtunet har vi sett en økende interesse fra ulike miljøer for aktiviteter og prosjekter knyttet til klima, miljø og tilstanden i fjorden. Vi har sett at et behov for et bedre koordinert samarbeid mellom organisasjoner og prosjekter for å utnytte ressurser til felles glede og kunne ta ut synergier.

Derfor løfter vi vårt eksisterende tilbud, samler krefter og ulike samarbeidspartnere og skaper en aktiv felles arena, en fjordskole. Sammen skaper vi en praktisk læringsarena primært for barn og unge, og alle andre, i og ved fjorden. Vi har samlet organisasjoner, miljøer, prosjekter og kunnskapsaktører som alle har felles mål. Vi mener at et samarbeid både fører til mer effektiv ressursutnyttelse fordi vi deler utstyr, infrastruktur og kunnskap, og mer samskaping på tvers av fagdisipliner. Vi tror at summen av dette samspillet vil resulterer i et arnested for nyvinninger og en styrking av alle aktører.


VÅRT TEAM

Initiativtakerne til Fjordskolen

Tillik Haustveit

Grunnlegger og daglig leder, Fjordtunet.

Anne Beate Hovind

Daglig leder, Hovind AS.

Norith Eckbo

Biolog og politisk seniorrådgiver i Sabima.

Helge Løvskar

Grunnlegger av Spearos Oslofjord.

Elin T. Sørensen

Billedkunstner og vannskapsarkitekt.

Hartvig Christie

Seniorforsker NIVA, 

marin biologi.

Eli Rinde

Seniorforsker NIVA,

marin biologi.

Karin Beate Nøsterud

Grunnlegger og kreativ leder, Fjordtunet.

Tone Fried Torstensen

Økonom og forretningsutvikler, sirkulærøkonomi.


StyretHVA NÅ?

Støtt saken vår