Folketelling og medskapere

28.01.2021

UNDER/SJØ: Lære om lokale marine arter som bor i sjøen ved Ormsund.

  • Målgruppe: Barn og unge
  • Sted: Ormsund sjøområde
  • Når: Oppstart vinteren 2021 
  • Samarbeidspartnere: Spearos, Fjordtunet, Nedre Bekkelaget skole, NIVA og NMBU

Kort om: Vi utforsker en multiartslig stedsutvikling der dyr, planter og mennesker ses som likeverdige innbyggere. Hva slags nabolag og landskap trenger de vannlevende organismene? Deres respons på vår bruk av et sted kan spille en rolle i stedsutviklingen.  Og denne kunnskapen er avgjørende når vi skal ivareta en komplisert og sammensatt biologisk verden. I samarbeid med fridykkerne, som er våre "øyne under vann«, gjør vi en "folketelling" av marine arter som lever i Ormsund sjøområde. Sammen med skolebarn fra Nedre Bekkelaget skole lærer vi om artene ved å lage fortellinger og tegninger om de lokale marine artene og hvordan de kan være med som medskapere

Kontakt: Prosjektleder Elin T. Sørensen

Støttet av: KORO og Sparebankstiftelsen DnB