Forskning

11.03.2021

OSLO FJORDSKOLE: Være en ledende arena for å samle kunnskap, skape synergier og formidle resultater innen marinpedagogikk, bevaringsbiologi og miljøpsykologi

  • Målgruppe: Det marine fagmiljøet, fjordskolens brukere og befolkningen forøvrig
  • Sted: Fjordtunet/Ormsund/Oslofjorden
  • Prosjektkoordinator: Fjordskolen
  • Samarbeidspartnere: NIVA, Sabima, UIO, HI, NINA, NIBIO, NMBU, Marint kunnskapssenter Malmø, Spearos Oslofjord, Norges Dykkerforbund
  • Praksisplass: Biologistudenter m.fl.

Kort om: Vi ønsker å legge til rette for tverrfaglig forskning på marinbevaringsbiologi og marin restaurering, marinpedagogikk og miljøpsykologi. Være et sted for feltkurs og praksisplasser for studenter, og inkludere aktuelle masterprosjekter. Vi skal utvikle effektfull formidling og kommunikasjon av forskningsresultater, og jobbe for at barn og unge blir hørt og får medvirke i demokratiske prosesser som angår dere egen framtid.

Kontakt: Norith Eckbo, politisk seniorrådgiver Sabima.