Under/Sjø

01.03.2021

UNDER/SJØ: Bidra til havkompetanse gjennom et kunstprosjekt som tar i bruk landskapet under vann som offentlig kunstrom.

 • Målgruppe: Ormsunds lokalbefolkning og besøkende
 • Sted: Ormsund sjøområde - indre Oslofjord
 • Når: 2020 - 2023
 • Samarbeidspartnere: Spearos Oslofjord, Fjordtunet, Nedre Bekkelaget skole, Sabima, marinbiologer fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), treteknolog fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk Teknisk Porselen, NMBU RealTek pilotverksted

Kort om: Prosjektet stimulerer til stedskapende prosesser og til å skape et levende lokalmiljø - både over og under vann. Vi baserer oss på opplevelsesbasert læring og materialutprøving i sjø og inkluderende kunstformidling med involvering som involverer av unge og lokalbefolkning i utvikling og gjennomføring. Stikkord er multiartslig stedsutvikling og folketellingen under sjø, marinboligbyggesett, og økt habitatrikdom på prefabrikkerte hummerhus.

Kontakt: Prosjektledelse Anne Beate Hovind og Elin T. Sørensen

Støttes av: KORO, Sparebankstiftelsen DnB


Pælemark og marinvennlig tre

UNDER/SJØ: Opplevelsesbasert læring om pælemarken og hvordan vi kan bygge marinboliger i hav-vennlige trematerialer

 • Målgruppe: Barn, unge, Ormsunds lokalbefolkning og besøkende
 • Sted: Ormsund sjøområde
 • Når: Mars 2021 og utover
 • Samarbeidspartnere: Treteknolog Andreas Treu (NIBIO), Nedre Bekkelaget skole, Spearos Oslofjord, Fjordtunet, NIVA, SABIMA, NMBU og RealTek pilotverksted

Kort om: Vi kartlegger om det finnes pælemark på Ormsund og lærer om pælemarken gjennom å utføre trematerial-forsøk. Dette er et ledd i utviklingen av en testpilot for et marinboligbyggesett laget i NIBIOs marinvennlige tre. Materialuttestingen er også del av vår utforsking med å lage skulpturelle objekter.

Kontakt: Prosjektleder Elin T. Sørensen

Utvikling av marinboligbyggesettet støttes av: Sparebankstiftelsen DnB


Hummerfredning og hummerhabitat

UNDER/SJØ: Skape oppmerksomhet om den norske hummerbestanden og igangsette prosess med hummerfreding i indre havnebasseng.

 • Målgruppe: Ormsunds lokalbefolkning og besøkende
 • Sted: Ormsund sjøområde - indre Oslofjord
 • Når: Oppstart 2021
 • Samarbeidspartnere: Hartvig Christie (NIVA), Norith Eckbo (Sabima), Oslo kommune, Foreningen Hummerhus, Spearos Oslofjord og Fjordtunet

Kort om: Foreningen Hummerhus har ledige hummerhus og oppfordrer alle til å hjelpe lokale hummerbestander ved å dele ut spesial-støpte betongboliger. Vi lager forsøk der hummerhusene også får overflater som kan gi husrom til flere marine dyr og planter kan bosette seg. Vi lager utstilling på land i påvente av hummerfreding og etablering av Ormsund hummerhabitat.

Kontakt: Prosjektleder Elin T. Sørensen

Støttet av: KORO og Sparebankstiftelsen DnB