Folketelling og medskapere

10.12.2020

UNDERSJØ

Kystsamfunnsprosjektet «Undersjø» tar i bruk landskapet under vann som offentlig kunstrom og stimulerer til stedskapende prosesser. Målet er å skape et levende lokalmiljø-både over og under vann.

Med «Undersjø» skaper vi to prosjekter som begge handler om hvordan vi kan hjelpe Oslofjordens helse. Vi er nemlig bekymret for Oslofjordens miljøtilstand der menneskeskapte konstruksjoner tar leveområder fra marine arter. Dagens utbygginger er for ensformig, og gir ingen gode skjulesteder for marint liv. Vi har derfor begynt å utvikle et marint boligbyggesett utformet som skulpturelle habitatelementer ledsaget av en marin naturpedagogikk.

Det unike med prototypene er at disse marinboligene tar utgangspunkt i det marine livets egen arkitektur. Ved å formgi husrom som de marine artene er tilpasset ønsker vi å fremme biologisk mangfold i urbane sjøområder. Med den flerartslig stedsutvikling gjør vi oss kjent med det lokale marine nabolaget. Vi er inspirert av naturpedagogikkmetoden «Coyote Mentoring» der målet er å gi barn, unge og voksne ferdigheter i å koble seg på naturen.

  • Sted og målgruppe: Ormsunds og indre Oslofjords lokalbefolkning og besøkende
  • Når: 2020-2023
  • Kunstnerisk ansvarlig: Elin T. Sørensen (Urbant HAV)
  • Arbeidsgruppe for marine boliger og marin naturpedagogikk: Elin T. Sørensen, Eli Rinde (NIVA), kunstner Kåre A. Grundvåg, Coyote Mentor/musiker Marie Nivel og kunstner/naturpedagog Tony Larsson (Steilene Kunstfyr)
  • Øvrige samarbeidspartnere: Spearos Oslofjord, Fjordtunet, Nedre Bekkelaget skole, Sabima og Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Teknisk Porselen og NMBU ved Thomas Haraldseid som forsker på stedsutviklingsprosesser


Harpen og havet er tittelen på et to-dagers uteverksted gjennnomført i mars 2022. Disse dagene guidet Coyote Mentor/musiker Marie Nivel og Elin T. Sørensen 29 elever fra Nedre Bekkelaget barneskole gjennom en flersanselig opplevelse på Ormsund.

«Hvordan har blåskjellet det, der sitter fast på svaberget mens bølgene slår over det, noen ganger forsiktig, noen ganger vilt som den stormfulle dagen vi opplevde. Lukk øynene og lytt til harpen som om hun er havet. Se for deg at du er et blåskjell eller en sjøstjerne: Hvordan føles det å være som dem?» sier Marie Nivel mens hun spiller på harpen med lyder som bølger forsiktig frem og tilbake. Harpespillet gjør barna ekstra oppmerksome, den gir en forhøyet sansetilstand. I tillegg hjelper lek i naturen-som at barna skal forsøke å gjøre seg «usynlige» i landskapet-til med at elvene opplever nærkontakt og empati med andre livsformer.

Slike erfaringsbaserte utforskende prosesser fører til kroppsliggjort kunnskap, som igjen kan være en øyeåpner både for barn og voksne når de utforsker rikdommen i lokalmiljøet. Denne typen relasjonsbygging-mellom barn og deres ikke-menneskelige naboer-er det vi forsøker med prosjekter som dette. «Harpen og havet» ga elevene et eget rom i en auditiv og taktil atmosfæren tilknyttet deres lokale marine nabolag. Men for å bli kjent med et rur, må du også bevege deg ut av komfortsonen din, endre perspektiv og overgi deg til den sanselige opplevelsen av rurets miniatyrverden. Vår tilnærming er inspirert av Coyote Mentoring: En metode som er basert på hvordan urfolk på alle kontinenter lever med naturen, og hvordan tradisjonell økologisk kunnskap overføres gjennom generasjoner. På samme måte som kunnskap overføres multisensorisk fra generasjon til generasjon, slik som det fortsatt skjer i dagens stammekulturer, blir hver elev bærere av opplevelseskunnskapen de har sanket ute i fjæra-og som de kanskje forteller videre ...

Marint boligbyggesett

En av prototypene vi lager med «Undersjø» er inspirert av naturtypen rugl. Ruglbunner består av løsliggende rødalger som danner et hardt kalsiumkarbonat-skall. Rugl er elementære former i naturen som har oppstått gjennom en lang evolusjonshistorie, også lenge før menneskene kom på banen. Rugl-habitatet danner naturlige skjulested og leveområder som er viktige for mange arter.

Boligbyggesettmodulene skapes ved å scanne rugl-overflater for å lage støpeformer ved 3D-utskrift og tradisjonell støpeteknikk. Barneskoleklasser får utdelt et støpesett. Med det kan de støpe så mange rugl-moduler de orker i marint-liv vennlige materialer. Modulene settes sammen i en skulpturell fri form som så settes ut i sjøen. Over tid kan elevene følge med på hvilke marine dyr og planter som flytter inn eller bosetter seg på skulpturens overflate. Slik lærer de mer om sitt marine nabolag.

Med dette marine boligbyggesettet kan skoleklassene skape helt egne utforminger. Barna lære om positiv og negativ form i fri formutøvelse. Samtidig får elevene innsikt om organismenes egen arkitektur og livsløp.

Siden modul-utformingen baseres på en algoritme for et legoklosslignende klikksystem lager vi en åpen kildekode-oppskrift egnet for elver i videregående skole. Her går vi også inn på ulike materialbeskrivelser.

Kunstnerisk ansvarlig: Elin T. Sørensen (Urbant HAV)

Arbeidsgruppe for marine boliger og marin naturpedagogikk: Elin T. Sørensen, Eli Rinde (NIVA), kunstner Kåre A. Grundvåg, Coyote Mentor/musiker Marie Nivel og kunstner/naturpedagog Tony Larsson

Støttes av: Sabimaprosjektet «Oslofjordens blå skoger», Lokalsamfunnsordningen (LOK) Kunst i Offentlige rom KORO og Sparebankstiftelsen DnB