Fjordpodden

Cecilie Sachs Olsen har laget film om kunst i stedsutvikling for KORO. Fjordskolen egne Anne Beate Hovind og Elin T. Sørensen bidrar med nye måter å drive byutvikling på - med kunstnere bak rattet. Fra Ormsund og nærmiljøet!

Se filmen på: https://koro.no/slik-kan-kunst-utvikle-steder/
Vi er stolte over å ha Elin T. Sørensen på laget. I april disputerte hun med doktorgraden «Multiartslige nabolag i urbane sjøområder» som er vår Oslofjord. Et fantastisk inspirerende og vekkende arbeid - ta deg tid til å lytte og inspireres.

Elin T. Sørensen's Public Defence of the Doctoral Study «Multispecies Neighbourhoods in Urban Sea Areas» is presented as Digital Storytelling in three episode Produced by the NMBU Learning Center.

 

The Trial Lecture

Creating Multispecies Neighbourhoods in the Oslofjord

Challenges and Opportunities

https://vimeo.com/542323220/dcf3d7c99e

The Presentation of the Research

In Search of a Marine Landscape Architecture

https://vimeo.com/542261357/dffe105021

The Oral Defence

On a Marine Landscape Architecture

Discussions between Marine Ecologist Louise Firth, Artist Susanne M. Winterling, Landscape Architect Jörg Sieweke and Artist/Landscape Architect Elin T. Sørensen

https://vimeo.com/557126940/d9fb492e74


UNDERSJØ: ELIN TANDING SØRENSEN

Christian Frederik Skolmen og Espen Sørbye Frederiksen har intervjuet superaktuelle og meget kloke Elin T. Sørensen som er en av de som står bak Fjordskolen. Hvilke muligheter oppstår når vi beveger oss ut i vannet? Hvilke vekster og hvilket dyreliv finner vi her? Og hvorfor stopper planlegging av byer ved kaifronten?

Elin Tanding Sørensen er landkrabba som tar oss med under vann. Hun er landskapsarkitekt fra NMBU og har tatt en doktorgrad i grenselandet mellom landskapsarkitektur og marin biologi. 

https://open.spotify.com/episode/2bhVybzbYG2olDp3d63gG5?si=wao2hgaWQWuMZ-WMxOYiXQ