Samarbeid

Vi har samlet organisasjoner, miljøer, prosjekter og kunnskapsaktører som alle har felles mål. Vi mener at et samarbeid både fører til mer effektiv ressursutnyttelse fordi vi deler utstyr, infrastruktur og kunnskap, og mer samskaping på tvers av fagdisipliner. Vi tror at summen av dette samspillet vil resulterer i et arnested for nyvinninger og en styrking av alle aktører.

Våre samarbeidspartnere med prosjekter: 

FJORDTUNET, en møteplass for alle ved Oslofjorden med en visjon om å inspirere til å ta vare på jorda, havet, kroppen vår og hverandre 

NIVA, Norsk institutt for vannforskning, er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål.

SPEAROS OSlOFJORD, norges største fridykkerklubb, med mål om å stimulere til aktivitet, spre glede, fremme kunnskap om havet, og bidra til et sunt og godt felleskap for alle som er interessert i det flytende element.

SABIMA, miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Jobber ved å foreslå politiske løsninger og spre kunnskap om økologiske sammenhenger. Paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge.

DALE OEN ACADEMY, en ideell organisasjon med mål om å tilby unge muligheten til å utfordre seg selv, både fysisk og psykisk,  gjennom bruk av naturen

LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB, en av landets største med over 3000 medlemmer. Skal ha utesvømming for skolebarna i Oslo. 

REDNINGSSELSKAPET, er en landsdekkende frivillig, humanitær medlemsorganisasjon med hovedkontor i Oslo. De jobber mot sin visjon: Ingen skal drukne.


Våre støttespillere, nettverk og involverte er: 

A. Wilhelmsen Foundation, NIVA, NIBIO, NMBU, NINA, UIO, HI, Redd Barna, Drøbak Akvarium, Redningsselskapet, Norges Dykkerforbund, Marinbiologene, Norsk Zoologisk Forening, Bekkelaget Vann AS.