top of page

Om Fjordskolen

Skattejakt i fjæra_12.JPEG
Skattejakt i fjæra_12.JPEG

Velkommen til Fjordskolen

  • Vi er organisasjoner, miljøer og enkeltindivider med stort engasjement for naturen og klima, og vann spesielt.

  • Vi er bekymret for Oslofjorden. Fjordsystemet klarer ikke å holde artene som bor der med mat. Og det er vi som har slitt den ut.

  • Vi vil gjøre en forskjell og vi vil samle oss rundt å skape en praktisk læringsarena for barn og unge i, ved og på Oslofjorden.

  • Vi mener at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, har rett til  tilgang til fjorden, vanntilvenning og vannglede og kunnskap om fjorden.

Initiativtakerne

Vår visjon

Vi utvikler barn og unges innsikt og empati for marin natur, vekker håp og varig engasjement, og frigjør handlekraft for en bedre verden.

Fjordskole01_01.jpg

Styret i Fjordskolen

Marin visdom. Håp. Bærekraft.

Fjordskolen er en innovativ og ideell organisasjon dedikert til å øke forståelsen og bevisstheten om marin natur og miljøvern. Fra et grasrotinitiativ har Fjordskolen utviklet seg til en betydningsfull læringsarena som ligger i hjertet av Oslofjorden. Vårt primære fokus har vært å tilby praktiske og engasjerende læringsopplevelser i fjæresonen, hvor deltakerne direkte kan oppleve og forstå det marine livets mangfoldighet og kompleksitet.

 

Ved Fjordskolen legger vi vekt på 'ocean literacy' – et konsept som omfatter forståelse av havets innflytelse på oss og vår innflytelse på havet. Vi tror at ved å øke denne forståelsen, kan vi inspirere en ny generasjon til å ta ansvar for bevaring av marine økosystemer. Våre programmer er designet for å koble teoretisk kunnskap med praktiske aktiviteter, slik at barn og unge ikke bare lærer om marin biologi og økologi, men også om bærekraft og miljøvern.

 

Målet vårt er å utvide vårt virke utover Oslofjorden og bli en nasjonal, og til og med global, aktør innen marin utdanning og bevaring. Vi ønsker å fungere som en brobygger mellom forskjellige generasjoner, der vi sammenkobler eldre generasjoners visdom og erfaringer med ungdommens nye perspektiver og ideer. Vi ser for oss en fremtid der Fjordskolen blir et sentralt knutepunkt for marin læring og bærekraftig praksis, og bidrar til bevisstgjøring om viktigheten av å beskytte våre hav og kystområder, ikke bare for Norge, men for hele verden.

bottom of page