top of page

Samhandling

BYM04_nett.jpg

Vi har samlet organisasjoner, miljøer, prosjekter og kunnskapsaktører som alle har felles mål. Vi mener at et samarbeid både fører til mer effektiv ressursutnyttelse fordi vi deler utstyr, infrastruktur og kunnskap, og mer samskaping på tvers av fagdisipliner. Vi tror at summen av dette samspillet vil resulterer i et arnested for nyvinninger og en styrking av alle aktører.

Featured in

Featured
Partnere 2023-1.png
Contact

Ta kontakt med oss

  • Facebook
  • Instagram

Spørsmål? Send oss en linje her:

Takk for meldingen!

bottom of page