top of page
  • Forfatterens bildeHelge Løvskar

Sjøpung renser havet - og kan bli til drivstoff

Havet skjuler mange underverker, blant annet den bemerkelsesverdige sjøpungen. Dette unike marine dyret, som lever fastsittende på havbunnen, mangler hjerne, men spiller likevel en avgjørende rolle i våre marine økosystemer. Sjøpungens evne til å filtrere store mengder vann gjør den til en naturlig rensepumpe for havene. I tillegg til sin miljømessige betydning, åpner sjøpungens biologiske egenskaper også for spennende muligheter innen bioteknologi, med potensiale for alt fra bærekraftig drivstoff til innovative matprodukter.


Sjøpungene flyter rundt som små larver til de finner et sted å feste seg. Der blir de sittende. (Foto: Bergen BTT)

Livssyklus og egenskaper


Sjøpungen starter sin eksistens som en svømmende larve utstyrt med en primitiv hjerne, som den bruker til å finne et egnet sted å feste seg. Når den har festet seg på havbunnen, går den gjennom en bemerkelsesverdig metamorfose hvor den absorberer sin egen hjerne og omdanner seg til en fastsittende organisme. Denne overgangen markerer starten på sjøpungens liv som en effektiv filtreringsmaskin. Den pumper kontinuerlig sjøvann gjennom sitt vaskulære system, hvor den fanger opp plankton og andre næringsstoffer, samtidig som den bidrar til å rense vannet den lever i. Denne prosessen er ikke bare vital for sjøpungens overlevelse, men også for helsen til hele det marine økosystemet.


Miljøpåvirkning med Sjøpung-hoteller

I arbeidet med å rense marine økosystemer spiller Marea en nøkkelrolle gjennom sitt engasjement i prosjektet med "sjøpung-hoteller". Disse kunstige strukturene tilbyr sjøpunger ideelle forhold for å trives og fungerer som levende renseanlegg som kan filtrere ut forurensende stoffer og overskuddsnæringsstoffer fra vannet. Dette initiativet, som Marea har vært en drivkraft bak, bidrar både til renere vann og redusert eutrofiering, samt fremmer også biologisk mangfold ved å skape nye marine habitater.


Giorgia Carnovale (t.h.) jobber i den ideelle organisasjonen Marea. Hun vil få tilbake livet i Oslofjorden. (Foto: Marea)

Les mer om arbeidet til Giorgia og Marea på http://mareaoslo.no/.

Les artikler om arbeidet til Marea på Ungforskning.

12 visninger

Siste innlegg

Se alle

Havets dag

Comentários


bottom of page