top of page
  • post31369

ForskningFREMTIDENS FORSKERE: Undervannsroboter kontrollert av fremtidens forskere! Barna oppdager verden under vann på en ny måte på OceanLab i Oslo sammen med OsloMet sitt oslometmakerspace. Fjordskolen bruker moderne teknologi og nærhet til Oslofjorden for å vekke lidenskap for havet blant barn og voksne. Gjennom et omfattende samarbeid med andre aktører, en idyllisk plassering ved Oslofjorden og folk med brennende engasjement skaper vi opplevelser som sitter resten av livet.OSLO FJORDSKOLE: Være en ledende arena for å samle kunnskap, skape synergier og formidle resultater innen marinpedagogikk, bevaringsbiologi og miljøpsykologi

  • Målgruppe: Det marine fagmiljøet, fjordskolens brukere og befolkningen forøvrig

  • Sted: Fjordtunet/Ormsund/Oslofjorden

  • Prosjektkoordinator: Fjordskolen

  • Samarbeidspartnere: NIVA, Sabima, UIO, HI, NINA, NIBIO, NMBU, Marint kunnskapssenter Malmø, Spearos Oslofjord, Norges Dykkerforbund

  • Praksisplass: Biologistudenter m.fl.

Kort om: Vi ønsker å legge til rette for tverrfaglig forskning på marinbevaringsbiologi og marin restaurering, marinpedagogikk og miljøpsykologi. Være et sted for feltkurs og praksisplasser for studenter, og inkludere aktuelle masterprosjekter. Vi skal utvikle effektfull formidling og kommunikasjon av forskningsresultater, og jobbe for at barn og unge blir hørt og får medvirke i demokratiske prosesser som angår dere egen framtid.


Kontakt: Norith Eckbo, politisk seniorrådgiver Sabima.

6 visninger

Siste innlegg

Se alle

Havets dag

Comentarios


bottom of page