top of page
  • Forfatterens bildeHelge Løvskar

Nye tiltak for bærekraftig fiske i Oslofjorden

Oslofjorden står overfor en rekke miljøutfordringer, og det er et økende behov for å iverksette tiltak som kan sikre et bærekraftig fiske og et sunt økosystem. Fiskeridirektoratet har nylig publisert faglige råd om nye tiltak som kan bidra til dette.


Hva er de nye tiltakene?


Etter en grundig vurdering har Fiskeridirektoratet foreslått flere reguleringstiltak. Disse inkluderer:


- Strengere kvotereguleringer for yrkesfiske for å sikre at fiskebestandene ikke overutnyttes.

- Forbedrede fiskemetoder som minimerer bifangst og skader på havbunnen.

- Beskyttede områder hvor fiske er begrenset eller forbudt for å tillate økosystemene å gjenopprette seg.


Hvorfor er disse tiltakene viktige?


Fiskeridirektoratets råd er basert på vitenskapelig kunnskap og tar sikte på å:


- Bygge opp fiskebestandene for å sikre at fremtidige generasjoner også kan nyte godt av fjordens ressurser.

- Opprettholde et velfungerende økosystem som er avgjørende for biologisk mangfold.

- Støtte både yrkes- og fritidsfiske på en måte som er bærekraftig og rettferdig.


Hvordan kan vi sikre suksess?


Det er fort å konkludere med at fredningsområder er rådlig nytt for fiskerinæringen. Realiteten er mer nyansert.

Fredningsområder kan på lengre sikt ha en positiv påvirkning på fiske. Se grafikk fra WWF:For at disse tiltakene skal lykkes, er det viktig at alle sektorer – fra fiskere til politikere – samarbeider. Det kreves også en innsats for å redusere andre påvirkninger, som for eksempel utslipp av næringssalter.


Hva syns du om at Oslofjorden kanskje skal fredes?

  • 0%Bra! Jeg støtter full fredning

  • 0%Jeg syns reglene bør beholdes slik de har vært.

  • 0%Begrens fiske tenker jeg, men full fredning er for mye.


Videre lesing


For de som ønsker å dykke dypere inn i emnet, anbefales det å lese de fullstendige faglige rådene fra Fiskeridirektoratet. Disse dokumentene gir en detaljert oversikt over de foreslåtte tiltakene og den underliggende forskningen.


Link til de faglige rådene.

Link til artikkel på nrk.no.


21 visninger

Siste innlegg

Se alle

Havets dag

Comments


bottom of page