top of page
  • post31369

Vanntilvenning og vannglede

Oppdatert: 30. jan.
OSLO FJORDSKOLE: Bli trygg i vann, lære å fridykke og svømme, bli instruktører, ambassadører og forbilder for andre. Pilotprosjekt.

  • Målgruppe: Unge menn som ikke kan svømme.

  • Sted: Fjordskolen, Ormsund

  • Når: Oppstart Februar 2021 

  • Samarbeidspartnere: Oslo Fjordskole, Spearos, 

Kort om: Mange unge menn og kvinner fra Oslo kan ikke svømme selv om de er vokst opp i Oslo. Sviktende svømmeopplæringstilbud i barneskolen har ført til at mange ikke har svømmeferdigheter og er redde for vann. Dette vil vi gjøre noe med. Vi utvikler et tilpasset tilbud for og sammen med de unge dette gjelder. Vi mener det er viktig at tilbudet er basert på deres egne behov og medvirkning for å kunne overkomme årsakene til at de ikke kan svømme.

Kontakt: Prosjektleder Helge Løvskar. Anne Beate Hovind

25 visninger

Siste innlegg

Se alle

Havets dag

Kommentare


bottom of page