FJORDSKOLEN ER

  • et marint kunnskapssenter om Oslofjorden spesielt og de blå strukturene og havet generelt
  • et klasserom i fjæra og en praktisk formidlings- og læringsarena for barn  og unge og alle andre ved Oslofjorden
  • en undervisningsressurs for Osloskolen
  • et ressurssamarbeid mellom kunnskapsaktører fra forskning, naturkartlegging, kunst, idretten, ideelle organisasjoner og lokalsamfunn
  • en plattform for samskaping på tvers av fagdisipliner og steder til inntekt for livet i og ved Oslofjorden 


MÅLGRUPPE

Først og fremst barn og unge rundt Oslofjorden. Og lærere som vil bruke oss og fjorden som en ressurs i arbeidet med å realisere Kunnskapsløftet. Oslo Fjordskole er også en naturlig møteplass for uorganiserte barn og unge, familier, voksne og eldre. 

HVA VI GJØR

Våre fokusområder
 

Beskyttelse av biologisk mangfold. 

Øke forståelse for marine økosystemers funksjoner, trusler og behov for beskyttelse

Øke kunnskap om arter tilknyttet de marine økosystemene i og ved Oslofjorden 

Hjelp og forebygging

Gi innsikt i hvordan natur- og klimakrisen påvirker egen framtid.

Øke kunnskap om de blå strukturene: nedbør, ferskvann, bekk, elver, våtmark og fjorden

Forskning og medvirkning

Samle kunnskap, skape synergier og formidle resultater innen marinpedagogikk, bevaringsbiologi og miljøpsykologi.

Skape en formidlingsarena hvor barn og unge skal bli hørt i demokratiske prosesser.

Vannglede

Legge til rette for trygge og naturvennlige aktiviteter i fjorden som skaper nysgjerrighet og egne oppdagelser, vanntilvenning, økt vannkompetanse og ikke minst vannglede.


Vår visjon

Vi utvikler barn og unges innsikt og empati for marin natur, vekker håp og varig engasjement, og frigjør deres handlekraft for en bedre verden.

Hva vil vi

Prosjekter
 

Forskning

24.01.2021

OSLO FJORDSKOLE: Være en ledende arena for å samle kunnskap, skape synergier og formidle resultater innen marinpedagogikk, bevaringsbiologi og miljøpsykologi

DALE OEN ACADEMY: Ønsker å tilby unge muligheten til å utfordre seg selv, både fysisk og psykisk, gjennom bruk av naturen. Det handler om å mestre!

SABIMA: Bidra til at barn og unge får et nærere forhold til naturverdiene i Oslofjorden gjennom klok kunnskapsformidling som skaper nysgjerrighet og egne oppdagelser.

ELIAS OG UNG RS: Elias for de minste. Seilaser, kurs, vannsport og spennende opplevelser for de litt større. Uansett alder blir du kjent med sjø og sikkerhet på en morsom måte.

Redningsselskapet lærer Else Kåss Furuseth og Lars Berrum livredning i Ormsund
Redningsselskapet lærer Else Kåss Furuseth og Lars Berrum livredning i Ormsund


HVA NÅ?

Støtt saken vår